Customers

Africa ( Uganda )

Asia ( Hongkong )

Asia ( South Korean )

Asia ( Vietnam )

Asia ( Dubai U.AE )

North America ( America )

South America ( Brazil )

South America ( Mexico )

South America ( Peru )

Contact Info

Head Office / Visiting address:

Xiaowutang Industrial Area, 
Lingyuan Street, Jinjiang, 
Fujian, China 

Tel: +86-595-82882856
Fax: +86-59585696098
Email: sales@jianxin.cn
 

2001-2013 © JIANXIN RUBBER (FUJIAN) CO., LTD. All rights reserved.